بسمه تعالی

ایام مبارک ماه رجب را به رجبیون تبریک گفته واز خداوند جلّ وعلا آرزو مندیم تا با عنایات خاصّۀ خود همۀ مارا جزو رجبیون قرار دهد تا از فیوضات این ماه خجسته همگان بر خوردار گردیم انشاء الله

دسته ها :
يکشنبه هفتم 4 1388
X