همدرد علی

 

دردم آرام نشد تا که غمت را دیدم

 

سوختم تا به سحر از جگرم نالیدم

 

تو که بودی یل خیبر شکن هاشمیان

 

بارها بازوی تو زین سببت بوسیدم

 

سخنی گو تو که شاید دلم آرام شود

 

تا حیاتم دهی و زنده شود امیدم

 

من اگر ناله کنم درد امانم بُرده

 

بارها از ستم جور بخود پیچیدم

 

این همه سال به تو زهره تابان بودم

 

به امیدت همه شب بهر تو می تابیدم

 

آن زمان خواست عدو آتش کین افروز

 

من زجان تو و طفلان خودم لرزیدم

 

دل لرزان تو را زیر لگد حس کردم

 

من خودم هیچ برای دل تو لرزیدم

 

درد برده رمق و تاب و توان نیست مرا

 

ورنه می شد به خدا بهر تو می خندیدم

 

این مصیبات که آمد به سرم هیچ نبود

 

فقط از غربت و مظلومی تو  رنجیدم

 

سروده کمال مومنی

التماس دعا : محسن زاده

 
دسته ها :
دوشنبه سی یکم 1 1388
 

من وتو ای برادر هردو از مهد دلیرانیم           

من وتو هردو از این سر زمین راد مردانیم                 

 من و تو هردو از این کشوریم واهل ایرانیم

خدارا بنده ایم وامت ختم رسولانیم                     

من وتو با علی وآل پیوندی کهن داریم                     

  من وتو هر دو با هم ناله یابن الحسن داریم

من وتو هر دوتا باهم عبور از موج خون کردیم    

  میادین را زخون خویش ویاران لاله گون کردیم      

 عدوی دین وقرآن وشریعت را زبون کردیم

رژیم منحط طاغوتیان را سر نگون کردیم          

 من وتو هردو همدینیم وهمرزمیم وهمسنگر               

من وتو بیعت دیرینه ای بستیم با رهبر

از آن  روزی که باهم یا علی گفتیم در میدان           

 شدیم آماده بهر جانفشانی در ره جانان               

 به یک دست اسلحه  در دست دگر بودمان قرآن

تجاوز کار بد اندیش را راندیم از ایران              

 جهاد اصغر آن بود و جهاد اکبر است امروز           

 جهاد با هوای نفس جانفرسا تر است امروز

گرفتاریم ما - هر دو گرفتار بلا هستیم              

 خداشاهد بود بر ما – که هردو مبتلا هستیم             

اگر چه ظاهرا در زمره ی اهل ولا هستیم

ولی گه گاه – ما هم تابع نفس وهوا هستیم         

اگر بر نفس اماره ظفر یابیم سر سختیم                  

 وگر او را بود بر ما ظفر  - والله بد بختیم

 یقینا دین وقرآن امتی بیدار میخواهد            

 پیمبر پیروانی زیرک وهشیار میخواهد                  

  علی هم یاوری چون میثم تمار میخواهد

مقام رهبری هم ناصر و غمخوار میخواهد     

   ولایت ریشه گر در جان مادارد چه غم داریم           

  اگر سید علی داریم در دنیا چه کم داریم

اگر ما هردو امر رهبر خود را خریداریم         

 اگر ما طاعت و فر مانبری از رهبری داریم          

  اگر ما واقعا دلسوز و آگاه وفدا کاریم

 اگر از ضد دین ودشمن اسلام بیزاریم           

  چرا این جامعه امروز یک رنگ دگر دارد               

 گمانم خصم دین در دامنش سنگ دگر دارد

مگر نه اینکه ما از نسلهای سر بدارانیم           

 مگر نه اینکه ما هم اهل دین هم اهل ایمانیم               

  مگر نه اینکه ماهم وارث خون شهیدانیم

مگر نه اینکه هم عهدیم  وپابند به قرآنیم            

چرا از یاد خود بردیم اهداف شهیدان را               

 چرا پس ُگم نمودیم این چنین معیار ومیزان را

شهیدان بهر عدل وداد جان دادند –میدانیم؟         

نه تنها جان – که مال وخانمان دادند میدانیم ؟         

 همه هستی برای آرمان دادند  - میدانیم ؟

به عشق مهدی صاحب زمان دادند میدانیم؟       

 فقط یک« نام» باقی مانده برهر کوی وهر برزن          

 اگر جز این بود پس بی محابا – باز گو با من !

شهیدان جان فداکردند تا دین بارور گردد          

 رواج از هر جهت احکام حی دادگر گردد               

برای جامعه تبیین – امر خیر وشر گردد

ستمها ریشه کن گشته  عدالت مسقر گردد          

چه کس مانع برای آرمانهای شهیدان است            

 چه کس مطلوب قرآن وچه کس مطرود قرآن است ؟

چرا از یادها بردیم آمال شهیدان را؟                

 چرا بردیم از خاطر وصیتهای آنان را؟                    

 بگو با من فرنگستان چرا کردیم ایران را؟

چرا از یاد بردیم آنهمه میثاق وپیمان را ؟         

 چنان سرگرم زرق وبرق دنیائیم واویلا !                  

 زخود غافل شده خودرا نمی پائیم واویلا !

چرا چون بی تفاوتها چنین سردیم وبی روحیم       

 چه پیش آمد که ما راه شهیدان را نمی پوئیم            

 چرا از امر بر معروف ما حرفی نمی گوئیم

 چرا با منکر احکام دین گه گاه همسوئیم            

چه شد آن غیرت دینی اگر هستیم دین باور              

چه شد غافل شدیم اینگونه از احکام پیغمبر

 بیا بار دگر بهر خدا در سایه وحدت                

 بیا تا هر دو بر بندیم باهم دامن همت                    

  بیا تا بار دیگر وارهیم از سایه خفت

که مارا هست در ظل ولایت شوکت وقدرت         

بیا تا تحت امر پیشوای خویشتن باشیم                   

 بیا مرد عمل باشیم   نه اهل سخن باشیم
التماس دعا: محسن زاده
دسته ها :
دوشنبه سی یکم 1 1388

ما زنسل سر بدارانیم ای دشمن بدان

 ملت هشیار ایرانیم ای دشمن بدان

عرض خودرا برده ای و می بری زین دشمنی

زآنکه ما امت  مسلمانیم ای دشمن بدان

تربیت گشتیم در دامان اسلام عزیز

 پیرو اسلام وقرآنیم ای دشمن بدان

کشور شیعی است اینجا شیعه یعنی پیروی

 پیرو ختم رسولانیم ای دشمن بدان

با علی ویازده فرزند او بستیم عهد

 آری اهل عهد وپیمانیم ای دشمن بدان

در مقام بندگی در بارگاه کردگار

    رهرو راه امامانیم ای دشمن بدان

دین ما دین دفاع از پایگاه حق بود

  در دفاع از دین شتابانیم ای دشمن بدان

هرکه بر ما تاخت می تازیم بر او لاجرم

 لحظه ای ساکت نمی مانیم ای دشمن بدان

آزمودی بارها مارا به انواع الحیل

   دیده ای چون تیغ برانیم  ای دشمن بدان

اولین اخطاررا داده خدا اندر طبس

  شامل الطاف یزدانیم ای دشمن بدان

هشت سال از جنگ تحمیلی گواهی میدهد

فاتح پیکاروجولانیم ای دشمن بدان

کشته ها دادیم در دفع تجاوز گر بلی

 شاهد خون شهیدانیم ای دشمن بدان

آی استکبار اینجا نیست افغان وعراق

  خود ، تودانی، مرد میدانیم ، ای دشمن بدان

گر به تسلیحات خود نازید ازراه غرور

  ما به ایمان بر تر از آنیم  ای دشمن بدان

صحبت تحریم ها  پیوسته آمال شماست

ما ، کجا و کی هراسانیم ؟ ای دشمن بدان

 ما ، در این تحریم  علم هسته ای را یافتیم

خوب میدانید ومیدانیم   ای دشمن بدان

ما توانمندیم در ظل عنایات خدا

اهل تدبیریم وبرهانیم ای دشمن بدان

با جوانان غیور  وملتی با اقتدار

از تقابل کی گریزانیم  ای دشمن بدان

دائما این ملت ما یک دل است ویک صدا

بی یشماران جسم و،یک جانیم ای دشمن بدان

کشور ما کشور مهدی آل مصطفی است

ما ورا از جان نثارانیم ای دشمن بدان

نائب او سید الاعلام اگر فرمان دهد

جان استکبار بستانیم ای دشمن بدان

پس به ناوجنگی خود هیچگه دل خوش مدار

زآنکه ما ، در بحر، طوفانیم  ای دشمن بدان

گور ها اینجا برایتان همه آماده است

آگهید از راستگویانیم ، ای دشمن بدان

تا که با حقیم حق با ماست  در هر برهه ای

دائما پیروز میمانیم ای دشمن بدان

قدس را آزاد می سازیم ودربیت القدس

مانماز عشق میخوانیم ای دشمن بدان

شک نکن ، یک روز   را با اتحاد مسلمین

صهیونیزم از قدس می رانیم ای دشمن بدان

ذات حق در سوره جمعه زما بنمود یاد

آری آری قوم سلمانیم ای دشمن بدان

محسنی  یکبار دیگر هم بگو از بهر خصم

ما زنسل سر بدارانیم ای دشمن بدان

التماس دعا : محسن زاده

 

دسته ها :
دوشنبه سی یکم 1 1388

خواهرم این جاست ایران بد حجابی تا به کی                             

پــایـگاه دیــن وقرآن    بــد حجابی تـــــا بــه کی

کشور ما مهد اسلام است وبـا شد در جهــان                            

 جـــایــــگاه شرزه شیران      بد حجابی تا به کی

گــر به استقلال وآزادی رسید این سر زمـین                         

    بــــا شد ازخـون شهیدان      بد حجابی تا به کی

قطره قطره خـــــــون پاک هر شهــید بیکـفن                         

    میکـــند این جمله عنوان     بـد حجابی تا به کی

ایـــــن نــــدا آیــد زخون ُمشک بیز هر شهید                             

ای کـه تــوهستی مسلمان    بد حجا بی تا به کی

پاسخ خون شهیدان را چه میگوئی بــه حشر                           

  نیست پا سخ دادن آسان     بد حجا بی تا به کی

تــــــــو اگــــر از رهــــروان دختر پیغمـــبری                           

  بین چه کردآن فخرنسوان    بد حجابی تا به کی

خویش راازکـــورهم پوشانـد بنت المصطـفـی                           

   چون براو گردید مهمان      بد حجابی تا به کی

من نمیگویم بپــوشان چهـــره ات را در نقاب                              

گـویمت خودرا بپوشان      بد حجابی تا به کی

هیچ دانــی این لـباس رنگ رنگ ودلــفــریب                            

   هست از ابزار شیطان       بد حجابی تا به کی

زن مکلّف هست بهــــر شوهـــرش زینت کند                             

  نــه برای جمع مردان       بد حجابی تا به کی

زلف را آنگــــونه آرایش نمــــــودی تــا شود                             

  رهـــــــــزن قلب جوانان    بد حجابی تا به کی

روسری آنگون می بندی! نبندی بهــــتر است                            

  با چنان موی پریشان        بدحجابی تا به کی

مــوی سررا میکنی در منـظر نـــــامحــرمــان                              

 روی پیشانیت افشان       بد حجابی تا به کی

گــــر خـــدارا معتقد هستی خـــدا فـــرمایــد ت                              

  در کتاب خویش قرآن      بد حجابی تا به کی

جــــــز برای شوهرش زینت بود برزن حــرام                                 

گرتوهستی اهل ایمان     بد حجابی تا به کی

بـــد حجابـــی منشأ بــــی عفــــّتی زن بـــــــود                               

  حاصلش هم خشم یزدان   بدحجابی تابه کی

تـــارهای موی تو چون مار گـــــردد بعد مرگ                           

  یا شود چون نارسوزان     بد حجابی تا به کی

گر به دل داری هراس از قهر وخشم کــــردگار                               

 اهل ایمان را مرنجان      بدحجابی تا به کی

غنچه تا سر بسته باشد هست ایمن از خطـــــر                              

 وا شود،چینند ش آسان    بد حجابی تابه کی

عـــــزّ ت داریـــن بهــــر زن بـــود حفظ حجاب                              

  با شمایم بد حجابان       بد حجابی تا به کی

وه چه خوش فرمود در این باره استـــاد شهید                              

 فیلسوف عصر ودوران   بد حجابی تا به کی

بـــد حجابی گــــر تمدّن هست در دنیــــای مـــا                            

   آفرین بر بعض حیوان    بد حجابی تا به کی

محسنی این گفته هــــایت نهی از منکـــر بــود                              

 باز بر گو از دل وجان   بد حجابی تا به کی

التماس دعا:محسن زاده

 

دسته ها :
دوشنبه سی یکم 1 1388

وقتی به طوس جا به کنار تو می کنم ***

احساس وصل حق به جوار تو می کنم  ***

در بین خلق از همه با آبرو ترم ***

چون کسب آبرو زغبار تو می کنم***

یک حج به نامه عملم ثبت می شود

با هر قدم که رو به دیار تو می کنم ***

با اشک خجلت آمده ام در حریم تو***

 این است گوهری که نثار تو می کنم ***

بر یازده امام چو دلتنگ می شوم ***

می آیم و طواف مزار تو می کنم ***

احساس می کنم که میان ملائکم ***

آن لحظه ای که جا به کنار تو می کنم ***

تا بوی گل بگیرم و عطری پرا کنم***

خارم ولی هوای بهار تو می کنم ***

در دیده ام حقیقت حق جلوه می کند ***

چون با خیال سیر عذار تو می کنم ***

من (میثمم)که در همه جا یا ابالحسن ***

مدح تو ونیا و تبار تو می کنم ***

شعر از حاج غلامرضا سازگار 

التماس دعا: محسن زاده

 

 

دسته ها :
دوشنبه سی یکم 1 1388

 شعر از آقاسازگار

اگر بال وپرم بخشند بی زهرا نمی خواهم

وگر جان وسرم بخشند بی زهرا نمی خواهم

 

اگر روز قیامت از عطش جان به لب آید

شراب کوثرم بخشند بی زهرا نمی خواهم

 

اگر آب بقا ریزند بی حیدر نمی نوشم

 

وگر چشم ترم بخشند بی زهرا نمی خواهم

 

اگر سلمان شوم بی مهر زهرا نا مسلمانم

 

خلوص بوذرم بخشند بی زهرا نمی خواهم

 

اگر چون نخل خشکی باشم واز روضۀ  رضوان

 

همه برگ وبرم بخشند بی زهرا نمی خواهم

 

اگر درروضۀ رضوان هزاران حوری و غلمان

 

دمادم ساغرم بخشند بی زهرا نمی خواهم

 

اگر با آن همه فیض منا در ماه ذیحجّه

 

 وقوف مشعرم بخشند بی زهرا نمی خواهم

 

اگر با دست جبریل امین پروانۀ جنّت

 

به صبح محشرم بخشند بی زهرا نمی خواهم

 

اگر از کلّ سادات ملک برقلّۀ گردون

 

مقام برترم بخشند بی زهرا نمی خواهم

 

اگر برمسند شاهی به بام عرش بنشینم

 

هزاران کشورم بخشند بی زهرا نمی خواهم

 

اگر از کثرت اشک سحر در خلوت شبها

 

دو دریا گوهرم بخشند بی زهرا نمی خواهم

 

اگر دائم بمیرم وز نفس های مسیحائی

 

روان بر پیکرم بخشند بی زهرا نمی خواهم

 

اگر با جام خضر از چشمۀ آب بقاء هر دم

 

حیات دیگرم بخشند بی زهرا نمی خواهم

 

کی ام من «میثمم»عمری گدای کوی زهرایم

 

وگر صد افسرم بخشند بی زهرا نمی خواهم

التماس دعا:محسن زاده 
دسته ها :
شنبه بیست و نهم 1 1388

ایام بگذرانم در انتظار مهدی
قدر و دخان بخوانم در انتظار مهدی
ای که مرا بخوانی تخفی‌الصدور دانی
هر دم بود فغانم در انتظار مهدی
دستی به سرگذارم دستی به سینه دارم
الغوث و الامانم در انتظار مهدی
ابر کرم بباران بر کوی سربداران
بر کف گرفته جانم در انتظار مهدی
در بین هر مناجات با وعده ملاقات
ساعات بگذرانم در انتظار مهدی
شب تا سحر بسوزم دیده به در بدوزم
چون شمع نیمه جانم در انتظار مهدی
جمعه به جمعه نالم ناله برد مجالم
یاسین و ندبه خوانم در انتظار مهدی
من نذر صبح نورم وقف شب ظهورم
زنده اگر بمانم در انتظار مهدی
هر لحظه دارم امید بینم جمال خورشید
مانند سایبانم در انتظار مهدی
دانی که اهل دردم شب گرد و کوچه گردم
هر سو سری کشانم در انتظار مهدی
باشد گواه صبرم چشمان پر ز ابرم
وین اشک خونفشانم در انتظار مهدی
با سوره تبارک در این مه مبارک
همچون فرشتگانم در انتظار مهدی
گر قلب خسته دارم شمشیر بسته دارم
پیرم ولی جوانم در انتظار مهدی
ای پیک هر شب من لبیک بر لب من
این است ارمغانم در انتظار مهدی

 

التماس دعا: محسن زاده

  
دسته ها :
شنبه بیست و نهم 1 1388

 

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد
دعا کبوتر عشق است وبال وپر دارد
بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب
که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد
بخوان دعای فرج را و نا امید مباش
بهشت پاک اجابت هزار در دارد
بخوان دعای فرج را که صبج نزدیک است
خدای را شب یلدای غم سحر دارد
بخوان دعای فرج را به شوق روز وصال
مسافر دل ما نیت سفر دارد
بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا
ز پشت پرده غیبت به ما نظر دارد
بخوان دعای فرج را که دست مهر خدا
حجاب غیبت از آن روی ماه بر دارد

 

 التماس دع:محسن زاده 
دسته ها :
شنبه بیست و نهم 1 1388

 

یابن الحسن اى نگار زهرا   

  تعجیل نما بهار زهرا

 

بگشا تو گره ز کار زهرا     

 بنما به همه مزار زهرا


در باز کن اى امید دلها  

 شد وقت عطا و عید زهرا


اى کوثر جارى دل من

بنما نظرى به مشکل من


بگذار قدم به منزل من

تو نور بده به حاصل من


تا من در خانه‏ ات بمانم

جان را به قدوم تو فشانم


جز تو به خدا کسى ندارم

از دورى تو بى قرارم


بنگر که چگونه گشته کارم

عادت به گناه شد شعارم


گر تو بدهى ز نو توانم

مقبول شوم در امتحانم


برگرد قرار جان زهرا

ما را تو بخر به جان زهرا


تا اینکه به کار تو بیاییم

یارى تو تا فرج نماییم


اما همه بى قرار باشند

آشفته در انتظار باشند


گلشن به همه نوید داده

وعده به ظهور عید داده


آید ثمر تمام خلقت

ایجاد گر قوام خلقت


آید گوهر نبى اکرم

نور بصر سفیر اعظم


زیبایى دامان خدیجه

شادابى گلشن خدیجه


آید همه ى امید حیدر

ساقى برسد ز عصر کوثر

 

آنکس که فروغ جاودان است

محبوب زمین و آسمان است

 

جانم شده مبتلاى زهرا

آید ز حرم صداى زهرا

 

یک عمر دویده‏ ام که آید

بر گوش دلم نواى زهرا

 

از لطف خداى مهربانم

شد خلقت ما براى زهرا 

التماس دعا: محسن زاده

      

دسته ها :
جمعه بیست و هشتم 1 1388

به نام حضرت زهرا قسم که یا مهدى

ز درگهت نشوم لحظه ‏اى جدا مهدى

 

به دل مگیر بدیهاى سائل خود را

بساز مثل همیشه تو با گدا مهدى

 

امان از آنکه شود غفلت گناهانم

طناب دست توچون ‏دست ‏مرتضى‏ مهدى


اگر وجود من پست مانع فرج است
دعا نما که شوم زودتر فدامهدى


به خال هاشمى گونه ات گرفتارم
بخوان مرا که شدم بر تو مبتلا مهدى


براى آنکه شوم مورد پسند على
میان گریه دعا کن کمى مرا مهدى


خدا کند که بر اعمال من کند تأثیر
فغان و گریه و این ماتم و عزا مهدى


همیشه گفته‏ ام و باز با تو مى‏ گویم
میان سینه بود داغ کربلا مهدى

 

التماس دعا : محسن زاده 

دسته ها :
جمعه بیست و هشتم 1 1388
X